Scroll to top
© 2020, Archex s.c.

Komunikaty

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją projektu WND-RPSL.03.03.00-24-04D2/18-006 o tytule: Optymalizacja procesów B2B oraz B2E w obszarze architektury medycznej poprzez wprowadzenie unikalnej platformy do pracy grupowej www.architekturamedyczna.pl

Powiadomienie o wyłonieniu Wykonawcy

 

Projekt realizowany w ramach konkursu zamkniętego nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-011/18 z

Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 22.05.2020

na dostawę, instalację i uruchomienie

Oprogramowania projektowego klasy ZW CAD lub równoważnego – 2 szt.

Kod CPV 48000000-8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne.

 

Niniejszym informujemy, że po weryfikacji ofert wybrano ofertę i udzielono zamówienia firmie

Usługi Informatyczne SZANSA Sp. z o.o. 43-300 Bielsko-Biała

ul. Chryzantemowa 5

NIP 9372672769

Firma zaoferowała

Cena ofertowa 3 958,20 zł netto i 4868,59 brutto

Czas udzielonej gwarancji świadczonej u klienta  (liczony w miesiącach) 12 miesięcy

Czas rozpoczęcia naprawy serwisowej (liczony w dniach roboczych od dnia zgłoszenia) 2 dni

 

Dziękujemy za możliwość współpracy.

Szanowni Państwo!

Powiadomienie o wyłonieniu Wykonawcy W związku z realizacją projektu WND-RPSL.03.03.00-24-04D2/18-006 o tytule: Optymalizacja procesów B2B oraz B2E w obszarze architektury medycznej poprzez wprowadzenie unikalnej platformy do pracy grupowej www.architekturamedyczna.pl

Projekt realizowany w ramach konkursu zamkniętego nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-011/18 z

Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 06.03.2020

na dostawę, instalację i uruchomienie następujących nowych środków trwałych – sprzętu informatycznego a to:

Komputer stacjonarny do prac graficznych – 1 szt.

Kod CPV 30213300-8 Komputer biurkowy

Wielkoformatowe urządzenie drukujące z systemem sterowania (ploter) – 1 szt.

Kod CPV 30232100-5 Drukarki i plotery.

 

Niniejszym informujemy, że po weryfikacji ofert wybrano ofertę i udzielono zamówienia firmie

kkNET Usługi informatyczne dla firm

43-300 Bielsko-Biała ul. Grawerska 36

NIP 9670684169

Firma zaoferowała

Cena ofertowa 14 399,00 zł netto i 17 710,77 brutto

Czas udzielonej gwarancji świadczonej u klienta  (liczony w miesiącach) 12 miesięcy

Czas rozpoczęcia naprawy serwisowej (liczony w dniach roboczych od dnia zgłoszenia)

 

Dziękujemy za możliwość współpracy.

Szanowni Państwo

Niniejszym przedkładamy komunikaty w ramach projektu WND-RPSL.03.03.00-24-0846-16-001

Komunikat
Szanowni Państwo,
Odnośnie zapytania ofertowego z dnia 01.04.2017 dotyczącego dostawy, instalacji i uruchomienia nowych środków trwałych \u2013 sprzątu informatycznego: komputery przenośnie typu notebook 2 szt. w ramach projektu nr WND-RPSL.03.03.00-24-0846-16-001 o tytule: „Optymalizacja procesów biznesowych w obszarach B2B i B2E poprzez unikalną specjalistyczną platformą informacyjno-komunikacyjną dla branży architektonicznej” niniejszym informujemy, że po weryfikacji ofert oraz przeprowadzeniu oceny punktowej dnia 12.04.2017 wybrano ofertą i udzielono zamówienia firmie COMPUTER SERVCE SUPPORT BESKIDY Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mieszka I 46 43-300 Bielsko-Biała. Oferta tej firmy uzyskała najwyższą liczbą punktów.

Komunikat

Szanowni Państwo, Odnośnie zapytania ofertowego z dnia 24.10.2017 dotyczącego wykonania Usługi doradczej – analiza i ekspertyza informatyczna na rzecz optymalizacji procesów (1 komplet) w ramach projektu nr WND-RPSL.03.03.00-24-0846-16-002 o tytule: „Optymalizacja procesów biznesowych w obszarach B2B i B2E poprzez unikalną specjalistyczną platformą informacyjno-komunikacyjną dla branży architektonicznej” niniejszym informujemy, że po weryfikacji ofert oraz przeprowadzeniu oceny punktowej dnia 14.11.2017 wybrano ofertą i udzielono zamówienia firmie ICT ENGINEERING Czesław Tendera z siedzibą w Katowicach (kod pocztowy 40-079) przy ul. Gliwickiej 15 lik. 6. Oferta tej firmy uzyskała najwyższą liczbą punktów.

Komunikat

Szanowni Państwo, Odnośnie zapytania ofertowego z dnia 24.10.2017 dotyczącego dostawy, instalacji i uruchomienia modułów Zintegrowanej Platformy Projektowej przeznaczonych dla optymalizacji procesów B2B (w ramach Zadanie 2 (etap) 2 projektu a to:

  • 1. Moduł Bazy Kompetencji Sieci Partnerów
  • 2. Wielofunkcyjna Platforma – Moduł Zarządzania Projektami

w ramach projektu nr WND-RPSL.03.03.00-24-0846-16-001 o tytule: „Optymalizacja procesów biznesowych w obszarach B2B i B2E poprzez unikalną specjalistyczną platformą informacyjno-komunikacyjną dla branży architektonicznej” niniejszym informujemy, że po weryfikacji ofert oraz przeprowadzeniu oceny punktowej dnia 14.11.2017 wybrano ofertą i udzielono zamówienia firmie ICT ENGINEERING Czesław Tendera z siedzibą w Katowicach (kod pocztowy 40-079) przy ul. Gliwickiej 15 lok.6. Oferta tej firmy uzyskała najwyższą liczbą punktów.

Komunikat

Szanowni Państwo,

Odnośnie zapytania ofertowego z dnia 24.10.2017 dotyczącego dostawy, instalacji i uruchomienia modułów Zintegrowanej Platformy Projektowej przeznaczonych dla optymalizacji procesów B2E dla optymalizacji procesów B2E (w ramach Zadania 3 (etap) 3 projektu a to:

  • 1. Moduł Bazy Kadrowej i Planowania Personelu
  • 2. Moduł Repozytorium (obsługa plików projektowych)
  • 3. Moduł Zakupowo-Rozliczeniowy
  • 4. Moduł Cyfrowe Portfolio

w ramach projektu nr WND-RPSL.03.03.00-24-0846-16-001 o tytule: „Optymalizacja procesów biznesowych w obszarach B2B i B2E poprzez unikalną specjalistyczną platformą informacyjno-komunikacyjną dla branży architektonicznej” niniejszym informujemy, że po weryfikacji ofert oraz przeprowadzeniu oceny punktowej dnia 14.11.2017 wybrano ofertą i udzielono zamówienia firmie ICT ENGINEERING Czesław Tendera z siedzibą w Katowicach (kod pocztowy 40-079) przy ul. Gliwickiej 15 lok.6. Oferta tej firmy uzyskała najwyższą liczbą punktów.

Komunikat

Szanowni Państwo, Odnośnie zapytania ofertowego z dnia 27.11.2017 dotyczącego dostawy, instalacji i uruchomienia nastąpujących nowych środków trwałych \u2013 sprzątu informatycznego:

  • 1. Komputery przenośnie typu notebook – 1 szt.
  • 2. Komputer stacjonarny wraz z monitorem do prac graficznych – 1 szt.
  • 3. Dysk zewnątrzny – 3 szt.

w ramach projektu nr WND-RPSL.03.03.00-24-0846-16-001 o tytule:
„Optymalizacja procesów biznesowych w obszarach B2B i B2E poprzez unikalną specjalistyczną platformą informacyjno-komunikacyjną dla branży architektonicznej” niniejszym informujemy, że po weryfikacji ofert oraz przeprowadzeniu oceny punktowej dnia 11.12.2017 wybrano ofertą i udzielono zamówienia firmie IT Biznes Partner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą pod adresem 43-300 Bielsko-Biała ul. Powstańców śląskich 6/125. Oferta tej firmy uzyskała najwyższą liczbą punktów.”