Zapytania ofertowe

Szanowni Państwo!

Niniejszym przedkładamy zapytania ofertowe w ramach projektu WND-RPSL.03.03.00-24-0846-16-001

ARCHEX SC-zapytanie ofertowe-komputery przenośne 01-04-2017.doc
ARCHEX SC-zapytanie ofertowe-komputery przenośne 01-04-2017.pdf
ARCHEX SC-zapytanie ofertowe - Usługa doradcza - analiza i ekspertyza informatyczna 24-10-2017.doc
ARCHEX SC-zapytanie ofertowe - Usługa doradcza - analiza i ekspertyza informatyczna 24-10-2017.pdf
ARCHEX SC-zapytanie ofertowe - moduly dla optymalizacji procesów B2B i B2E 24-10-2017.doc

ARCHEX SC-zapytanie ofertowe - moduly dla optymalizacji procesów B2B i B2E 24-10-2017.pdf
ARCHEX SC - zapytanie ofertowe - moduly Zintegrowanej Platformy Projektowej dla procesów B2E 24-10-2017.doc
ARCHEX SC - zapytanie ofertowe - moduly Zintegrowanej Platformy Projektowej dla procesów B2E 24-10-2017.pdf
ARCHEX SC-zapytanie ofertowe - komputer przenośny i stacjonarny oraz dyski zewnetrze 27-11-2017.doc
ARCHEX SC-zapytanie ofertowe - komputer przenośny i stacjonarny oraz dyski zewnetrze 27-11-2017.pdf

Szanowni Państwo!

Niniejszym przedkładamy komunikaty w ramach projektu WND-RPSL.03.03.00-24-0846-16-001

Komunikaty

Komunikat
Szanowni Państwo,
Odnośnie zapytania ofertowego z dnia 01.04.2017 dotyczącego dostawy, instalacji i uruchomienia nowych środków trwałych – sprzętu informatycznego: komputery przenośnie typu notebook 2 szt. w ramach projektu nr WND-RPSL.03.03.00-24-0846-16-001 o tytule: „Optymalizacja procesów biznesowych w obszarach B2B i B2E poprzez unikalną specjalistyczną platformę informacyjno-komunikacyjną dla branży architektonicznej” niniejszym informujemy, że po weryfikacji ofert oraz przeprowadzeniu oceny punktowej dnia 12.04.2017 wybrano ofertę i udzielono zamówienia firmie COMPUTER SERVCE SUPPORT BESKIDY Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mieszka I 46 43-300 Bielsko-Biała. Oferta tej firmy uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Komunikat

Szanowni Państwo, Odnośnie zapytania ofertowego z dnia 24.10.2017 dotyczącego wykonania Usługi doradczej - analiza i ekspertyza informatyczna na rzecz optymalizacji procesów (1 komplet) w ramach projektu nr WND-RPSL.03.03.00-24-0846-16-002 o tytule: „Optymalizacja procesów biznesowych w obszarach B2B i B2E poprzez unikalną specjalistyczną platformę informacyjno-komunikacyjną dla branży architektonicznej” niniejszym informujemy, że po weryfikacji ofert oraz przeprowadzeniu oceny punktowej dnia 14.11.2017 wybrano ofertę i udzielono zamówienia firmie ICT ENGINEERING Czesław Tendera z siedzibą w Katowicach (kod pocztowy 40-079) przy ul. Gliwickiej 15 lik. 6. Oferta tej firmy uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Komunikat

Szanowni Państwo, Odnośnie zapytania ofertowego z dnia 24.10.2017 dotyczącego dostawy, instalacji i uruchomienia modułów Zintegrowanej Platformy Projektowej przeznaczonych dla optymalizacji procesów B2B (w ramach Zadanie 2 (etap) 2 projektu a to:

  • 1. Moduł Bazy Kompetencji Sieci Partnerów
  • 2. Wielofunkcyjna Platforma - Moduł Zarządzania Projektami

w ramach projektu nr WND-RPSL.03.03.00-24-0846-16-001 o tytule: „Optymalizacja procesów biznesowych w obszarach B2B i B2E poprzez unikalną specjalistyczną platformę informacyjno-komunikacyjną dla branży architektonicznej” niniejszym informujemy, że po weryfikacji ofert oraz przeprowadzeniu oceny punktowej dnia 14.11.2017 wybrano ofertę i udzielono zamówienia firmie ICT ENGINEERING Czesław Tendera z siedzibą w Katowicach (kod pocztowy 40-079) przy ul. Gliwickiej 15 lok.6. Oferta tej firmy uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Komunikat

Szanowni Państwo,

Odnośnie zapytania ofertowego z dnia 24.10.2017 dotyczącego dostawy, instalacji i uruchomienia modułów Zintegrowanej Platformy Projektowej przeznaczonych dla optymalizacji procesów B2E dla optymalizacji procesów B2E (w ramach Zadania 3 (etap) 3 projektu a to:

  • 1. Moduł Bazy Kadrowej i Planowania Personelu
  • 2. Moduł Repozytorium (obsługa plików projektowych)
  • 3. Moduł Zakupowo-Rozliczeniowy
  • 4. Moduł Cyfrowe Portfolio

w ramach projektu nr WND-RPSL.03.03.00-24-0846-16-001 o tytule: „Optymalizacja procesów biznesowych w obszarach B2B i B2E poprzez unikalną specjalistyczną platformę informacyjno-komunikacyjną dla branży architektonicznej” niniejszym informujemy, że po weryfikacji ofert oraz przeprowadzeniu oceny punktowej dnia 14.11.2017 wybrano ofertę i udzielono zamówienia firmie ICT ENGINEERING Czesław Tendera z siedzibą w Katowicach (kod pocztowy 40-079) przy ul. Gliwickiej 15 lok.6. Oferta tej firmy uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Komunikat

Szanowni Państwo, Odnośnie zapytania ofertowego z dnia 27.11.2017 dotyczącego dostawy, instalacji i uruchomienia następujących nowych środków trwałych – sprzętu informatycznego:

  • 1. Komputery przenośnie typu notebook – 1 szt.
  • 2. Komputer stacjonarny wraz z monitorem do prac graficznych – 1 szt.
  • 3. Dysk zewnętrzny – 3 szt.

w ramach projektu nr WND-RPSL.03.03.00-24-0846-16-001 o tytule: „Optymalizacja procesów biznesowych w obszarach B2B i B2E poprzez unikalną specjalistyczną platformę informacyjno-komunikacyjną dla branży architektonicznej” niniejszym informujemy, że po weryfikacji ofert oraz przeprowadzeniu oceny punktowej dnia 11.12.2017 wybrano ofertę i udzielono zamówienia firmie IT Biznes Partner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą pod adresem 43-300 Bielsko-Biała ul. Powstańców Śląskich 6/125. Oferta tej firmy uzyskała najwyższą liczbę punktów.


Projekt WND-RPSL.03.03.00-24-0846-16-001


Zapytania ofertowe i komunikaty

logotypy