Scroll to top
© 2020, Archex s.c.

 

Publiczne

Kolej linowa Elka w Parku Śląskim w Chorzowie

 

Projektowana inwestycja polegała na odtworzeniu na terenie Wojewódzkiego Parku Śląskiego w Chorzowie jednej z linii kolei linowej „Elka” prowadzącej na trasie Stadion – Wesołe Miasteczko. W tym celu zaprojektowano trasę kolei oraz dwie stacje – stację napędową, znajdującą się w pobliżu Stadionu Śląskiego oraz stację przewojową, zlokalizowaną w sąsiedztwie Wesołego Miasteczka. Wokół obu stacji zaaranżowana została przestrzeń o charakterze parkowym dla pasażerów.

Stacja Stadion służy jako peron pasażerski oraz garaż dla gondoli i krzeseł. Podstawowym elementem, który zdecydował o gabarytach części przeznaczonej dla pasażerów, stał się kształt peronu przeznaczonego do wsiadania i wysiadania z krzeseł i gondoli. Odzwierciedla on łuk, jaki zataczają wjeżdżające na stację wagoniki. Forma ta znalazła swą kontynuację w rzucie i przekroju zadaszenia części peronowej. Zaprojektowano je w kształcie wygiętej łukowo blachy. Ma ona kolor zielony, który nawiązuje do logo Parku Śląskiego. Dach podtrzymywany jest przy pomocy stalowych lin przez umiejscowione symetrycznie wysokie maszty, będące wertykalną dominantą bocznych elewacji. Drugą część stacji Stadion stanowi garaż, który zarówno pod względem użytych materiałów jak i kształtu bryły został skontrastowany z częścią peronową.

Pod względem układu komunikacji budynek został rozwiązany w taki sposób, by rozdzielić ruch pasażerów wsiadających i wysiadających. Na poziom peronu, który znajduje się 4,80 m nad ziemią, prowadzą dwie klatki schodowe usytuowane symetrycznie wzdłuż osi podłużnej budynku. Stacja wyposażona została w windę, przez którą mogą dostać się na peron osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Na poziomie parteru zlokalizowane zostały pomieszczenia zaplecza przeznaczone dla pracowników stacji. W przyziemiu zaprojektowano dwie odrębne części – w partii wschodniej mieści się zaplecze technologiczne i pomieszczenia napędu, w części zachodniej pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla pasażerów. Pod częścią garażu dla gondoli zaprojektowano miejsca postojowe przeznaczone wyłącznie do użytku osób niepełnosprawnych oraz obsługi stacji.

Budynek stacji Wesołe Miasteczko, podobnie jak w przypadku stacji Stadion, został zaprojektowany w oparciu o maksymalne dostosowanie formy do funkcji. Założono, że obie stacje nie będą kopiowały rozwiązań architektonicznych, ale znajdą się w nich czytelne nawiązania spajające projekt. Z tych powodów w budynku stacji Wesołe Miasteczko zastosowano łukowy dach z zielonej blachy, zamykający żelbetową płytę peronu. Podobną formę przyjął także budynek mieszczący w sobie pomieszczenia obsługi i toalety. Najważniejszym elementem kompozycji elewacji obiektu stały się dwa maszty o kształcie litery V, znajdujące się po dwóch bokach peronu. Przymocowane do nich liny niosą poziomą belkę, na której rozpięty jest dach stacji.

Obiekt nominowany do nagrody Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2014.

Task

Projekt budowlany, projekt wykonawczy, nadzór autorski

  • Date

    18 sierpnia, 2012

  • Skills

    Projekt budowlany, projekt wykonawczy, nadzór autorski

  • Client

    Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. J. Ziętka S.A.

Share project