Scroll to top
© 2020, Archex s.c.

Konkurs na projekt Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie

Konkursy

Konkurs na projekt Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie

Projektowane rozwiązanie architektoniczne przewiduje do zachowania i restauracji w całości zabytkowy dworzec, jako ważny element dziedzictwa architektonicznego Cieszyna. Usunięta zostanie wyłącznie późniejsza, dobudowana część, gdzie znajdują się toalety publiczne. Ze względu na rozbudowaną funkcję Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego planuje się realizację platformy usługowo-handlowej połączonej komunikacyjnie z istniejącym dworcem.

Task

Konkurs na projekt Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie

  • Date

    2 czerwca, 2014

  • Skills

    Projekt konkursowy

  • Client

    Gmina Cieszyn, Burmistrz Miasta Cieszyna

Share project