Scroll to top
© 2020, Archex s.c.
Służba zdrowia

Obiekt medyczno-administracyjny ŚCCS w Zabrzu

Celem planowanej inwestycji była budowa obiektu medyczno – administracyjnego: przychodni, oddziału transplantologii płuc, serca, niewydolności krążeniowo-oddechowej, kardiologii i angiologii oraz części administracyjnej. Inwestycja obejmowała ponadto realizację układu komunikacji kołowej i pieszej, parkingów wraz z podjazdem dla karetek oraz zagospodarowania terenu i małej architektury.

Podstawowym założeniem projektowanego obiektu było powiązanie zróżnicowanych funkcji w czytelny układ przestrzenny, osadzony w terenie przeznaczonym pod realizację inwestycji w taki sposób, by wykorzystać zarówno zróżnicowane ukształtowanie jak i walory użytkowe lokalizacji. Obok typowych funkcji szpitalnych dodatkowe utrudnienie stanowiła konieczność rozmieszczenia dużej ilości zróżnicowanych pomieszczeń związanych z poradniami kardiologicznymi dla dorosłych i dla dzieci oraz części administracyjnej. Jednym z zasadniczych założeń było bowiem zorganizowanie skomplikowanego schematu funkcjonalnego w taki sposób, by zapewnić łatwość orientowania się i poruszania w nim osobom przybywającym zarówno jako pacjenci poradni czy oddziałów szpitalnych, goście i odwiedzający, pracownicy administracji lub interesanci. Ponadto należało w odpowiedni sposób wykorzystać spadek działki i znaczną różnicę wysokości występującą na terenie opracowania. Z założeń tych wynikło ukształtowanie głównej bryły obiektu w formie czworokąta składającego się z siedmiu segmentów o zróżnicowanych wysokościach, otaczających dziedziniec, przewidziany jako teren rekreacji wewnętrznej. Główne wejście do obiektu zaprojektowano od strony ulicy M. Curie – Skłodowskiej, natomiast izba przyjęć wraz z podjazdem dla karetek usytuowana jest od strony południowej, z wjazdem z ul. Jagiellońskiej, o kondygnację niżej w stosunku do poziomu wejścia głównego.

Task

Projekt budowlany, projekt wykonawczy, nadzór autorski

  • Date

    1 stycznia, 2005

  • Client

    Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Share project