Scroll to top
© 2020, Archex s.c.

Rewitalizacja parku Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

Urbanistyka

Rewitalizacja parku Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

Przedmiotem projektu była rewitalizacja oraz przywrócenie walorów historycznych i krajobrazowych zabytkowemu parkowi przy ul. Fałata w Bystrej. Na terenie rewitalizowanego parku wykonano: remont i odtworzenie układu ścieżek i alei spacerowych,
prace pielęgnacyjne zieleni oraz nasadzenia, korektę układu drogowego, budowę parkingów, budowę portierni, oświetlenie terenu,
małą architekturę, udostępnienie terenu dla osób niepełnosprawnych, monitoring, iluminację elewacji oraz cennych egzemplarzy drzew i krzewów.

Task

Rewitalizacja parku Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

  • Date

    31 sierpnia, 2011

  • Skills

    Projekt budowlany, projekt wykonawczy, nadzór autorski

  • Client

    Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

Share project