Scroll to top
© 2020, Archex s.c.

Rozbudowa i nadbudowa budynku biurowego Nadleśnictwa Bielsko

Publiczne

Rozbudowa i nadbudowa budynku biurowego Nadleśnictwa Bielsko

Projektowane przedsięwzięcie architektoniczne ma na celu połączenie istniejących obiektów poprzez dobudowanie obiektu od strony północnej oraz przebudowę istniejących obiektów tak aby stanowiły spójną pod względem formalnym i funkcjonalnym całość.
Projektowana część to budynek dwukondygnacyjny bez podpiwniczenia, kryty dachem wielospadowym z wyglądami dachowymi, o kącie nachylenia 30°, o maksymalnej wysokości 9m (od istniejącego poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku; najniższa rzędna istniejącego terenu znajduje się przy nowo projektowanym wejściu od strony wschodniej, wynosi 395,90 m. n. p. m., rzędna najwyżej położonej wierzchniej warstwy pokrycia dachowego to 404,90 m. n. p. m.). Rzut nowej części zbliżony jest do odwróconej litery „C” z dodaną po środku dłuższego boku prostokątną strefą wejściową.

Task

Rozbudowa i nadbudowa budynku biurowego Nadleśnictwa Bielsko

  • Date

    26 września, 2013

  • Skills

    Projekt budowlany, projekt wykonawczy, nadzór autorski

  • Client

    Nadleśnictwo Bielsko-Biała

Share project