Scroll to top
© 2020, Archex s.c.

Optymalizacja procesów biznesowych w obszarach B2B i B2E poprzez unikalną specjalistyczną platformę informacyjno-komunikacyjną dla branży architektonicznej


archex - 25 marca 2020 - 0 comments

„Optymalizacja procesów biznesowych w obszarach B2B i B2E poprzez unikalną specjalistyczną platformę informacyjno-komunikacyjną dla branży architektonicznej”

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHEX" S.C. Anna Laskowska-Łapa, Wojciech Łapa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Celem projektu jest wdrożenie infrastruktury informatycznej dla optymalizacji procesów biznesowych w obszarach B2B i B2E poprzez unikalną specjalistyczną platformę informacyjno-komunikacyjną. Projekt dotyczy automatyzacji procesów i przepływu informacji pomiędzy Wnioskodawcą a klientami i współpracownikami w dziedzinie projektów w architektonicznych. Dotyczy wprowadzenie monitoringu oraz rejestracji i planowania prowadzonych działań.

Dzięki implementacji mechanizmów workflow oraz wymiany elektronicznej, a w szczególności wprowadzenia mechanizmów kontroli i nadzoru nad zleceniami Wnioskodawca zamierza uzyskać przewagę konkurencyjną i zwiększyć jakość świadczonych usług oraz zwiększyć bezpieczeństwo ich realizacji. Nowa platforma winien uwzględniać specyfikę branży oraz gwarantować obsługę i integrację procesów klasy B2B i B2E pomiędzy Wnioskodawcą i jego klientami oraz personelem i będzie obejmował cały zakres działalności Wnioskodawcy. Jest to rozwiązanie innowacyjne w branży.

W ramach planowanego systemu zostanie wdrożona innowacja procesowa wynikająca z zastosowania funkcji do doboru i planowania pracy branżystów wg ich dostępność i jakości kompetencji zawodowej w ramach i dla danego rodzaju projektu architektonicznego.
Innowacja organizacyjna polega na zasadniczej zmianie procesów do planowania pracy branżystów wg ich dostępność i jakości kompetencji zawodowej w ramach i dla danego rodzaju projektu architektonicznego.

Kluczowym rezultatem projektu jest zastosowania rozwiązań informatycznych TIK dla obsługi elektronicznego biznesu a w tym:

  • Zastąpienia formalnych i nieformalnych dokumentów papierowych elektronicznymi i zorganizowanie ich przepływu z wykorzystaniem rozwiązań elektronicznych;
  • Zorganizowanie interakcji biznesowych za pomocą mediów elektronicznych zamiast bezpośrednich spotkań i wyjazdów;
  • Nieformalne dokumenty papierowe są zastąpione plikami, które można dystrybuować metodą bezpośredniej wymiany poprzez Internet.
  • Projekt obejmuje cztery główne obszary biznesowe w firmie Wnioskodawcy a to :
  • Optymalizację nadzoru nad kooperantami Wnioskodawcy w trybie 7/24;
  • Optymalizacji cyklu monitorowania, przyjmowania i realizacji zleceń architektonicznych;
  • Optymalizacji płatności i rozliczeń;
  • Optymalizację planowania prac kooperantów (branżystów) w ramach projektów .

Bezpośrednim celem projektu jest rozwój innowacyjności w firmie Archex poprzez wdrożenie wprowadzenie innowacji procesowych (znacząco ulepszonej metody koordynacji uzgodnień międzybranżowych z kooperantami branżowymi) oraz organizacyjnej i marketingowej będących rezultatem wdrożenia modułów B2B i B2E dla świadczenia usług opracowania projektów.
Wartość projektu: 162 298,50 zł.
Dofinansowanie projektu z UE: 59 677,50 zł.

Działanie 3.3 RPO WSL Zapytania ofertowe i komunikaty